fbpx
Navigation Menu+

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ гр. ПЕРНИК

Posted on апр. 7, 2014 by in Без категория | 0 comments

Проекта третира преустройство и смяна на предназначението на съществуваща сграда във висше учебно заведение – етапно строителство в гр.Перник. Визуализации на проект на ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТв  гр 생일 초대장 양식 다운로드. ПЕРНИК

Сградата съдържа 7 етажа, партер и сутерен. Входът е от изток. Вертикалната комуникация се осъществява с 2 двураменни стълби, водеща от сутерена до 7-мия етаж 다운로드. Във сутерена (кота -2,90) на сградата са проектирани: Ст. клетка, Фоайе, Персонал, Склад, ,Коридор,Фоайе,Ст. клетка,Чис.,Стр. и физ. изследвания,Лаб. по динам. изпитвания,Лаб. по механични изпитвания,Помощно помещение,WC жени,преддверие,WC жени,C мъже,WC мъже,Помощно помещение, ВИК,Архив,ЕЛ,ГРТ,Сървърно, Коридор,Фоайе, Бистро,Кухня,Лаб 와신상담 다운로드. по стр. инженерство,Лаб. по изпитв. на пробни тела,аб. по стр. инженерство, Лаб. по земна механика,Лаб. по стр. техника,2 лаб. по стр. техника, 2 лаб. по стр. инженерство (хим), WC мъже,WC жени,Лаб 다운로드. по физически св-ва. На партера (кота +0.00) на сградата са проектирани: Винтфанг, Фоайе,Ст. клетка,изложбен салон,изложбен салон,Фоайе,Ст. клетка,Чис.,Банков офис,4 кабинета за трансфер на технологии, Общоуниверситетско деловодство, АТЦ, КАСА, планиране и счетоводство,WC мъже,WC жени,Фоайе,Библиотеката книжарница, WC жени, WC мъже, Кафе, Помощно помещение, Помощно пространство на сцена. На първия етаж (кота +3.25) на сградата са проектирани:Ст 또 오해영 15화 다운로드. клетка,Фоайе,Коридор,Фоайе,Ст. клетка,Чис.,2 Лаборатории,Помощно помещение,2 Кабинета преподаватели,2 Канцеларии,Администрация,2 Конферентни зала,Канцелария студенти,Студентски съвет,Помощно помещение,WC мъже,WC жени,Фоайе,Аула,WC мъже,WC жени. На втория етаж (кота +6.55) на сградата са проектирани: Ст.клетка,Фоайе,Коридор,Фоайе,Ст.клетка,Чис.,Декан,Декан,Кухня,Техн.Секретар,Президент,WC жени,Ректор,WC мъже,Зам. Ректор,началник финансов офис,Канцелария студенти, Техн. Секретар,Зам. Ректор,Помощно помещение. На третия етаж (кота +9.45) на сградата са проектирани:  Ст 아이튠즈 팟캐스트 다운로드. клетка,Фоайе,Кабинет,Коридор,Фоайе,Ст. клетка,Чис.,3 Кабинета,Лаборатория,Лаб. по компют. с-ми и мрежи,Учебна зала,Лаб. по компют. с-ми и мрежи,2 Лаб. по информатика,Лаб. по телекомуникация,Сървърно,WC жени,WC мъже. На четвъртия етаж (кота +12.35) на сградата са проектирани: Ст 다운로드. клетка,Фоайе,Коридор,Фоайе,Чис.,Ст. клетка,4 Кабинета,Лаборатория,Лаб. зелена енергетикаУчебна зала,2 лаб. зелена енергетика,Водор.лаб. биомаси и биогорива,Химична лаборатория,Кабинет,WC мъже,WC жени. На петия етаж (кота +15.25) на сградата са проектирани: Ст 다운로드. клетка,Фоайе,Коридор,Фоайе,Ст. клетка,Чис.,6 Кабинета,Лаборатория,3 Учебни зали,3 Психо-физична лаб.,Помощно помещение,WC мъже,WC жени. На шестия етаж (кота +18.15) на сградата са проектирани: Ст. клетка,Фоайе,Коридор,Фоайе,Ст. клетка,Чис.,3 Компютърни зали,Конферентна зала,Стативи за рисуване,Макетна зала,Зала за упр.,Зала за лекции и семинари,Зала за упр.,Помощно помещение,WC мъже,WC жени. На седмия етаж (кота +21.05) на сградата са проектирани: Ст 위너 끼부리지마 다운로드. клетка,Фоайе,Фоайе,Ст. клетка,Чис.,Конферентна зала,Стативи за рисуване,Макетна зала,2 Зали за арх. и стр.,Кабинет,WC мъже,WC жени Разгледайте и други наши проекти на обществени сгради тук 맥 유틸리티. ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТУниверситет в ПерникЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Submit a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *