fbpx
Navigation Menu+

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ

Posted on авг. 27, 2013 by in Без категория | 0 comments

Обекта представлява  ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ ЧРЕЗ АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ В  с.ВАСКОВО, обл 전설의 라이타 다운로드. ХАСКОВО

 ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ

Настоящият проект третира съоръжения за производство на биогаз чрез усвояване на отпадъчен материал от намиращата се в близост кравеферма и млекопреработвателно предприятие и е изготвен по Задание за проектиране на инвеститора 다운로드.

Биогазът е един от най-разпространените източници на енергия от възобновеми енергийни източници(ВЕИ) 다운로드. Той може да се произвежда от анаеробната ферментация и на дървесни, селскостопански или твърди битови отпадъци.  Правилното  и  оптимално управление на селскостопанските отпадъци обхваща  изкуствено отделяне на газовете, които биха се отделили в атмосферата в резултат на  произтичащата  ферментация на отпадъчният материал 다운로드.

Приложението на висококалоричния добит газ е многообразно. Получената от него електро- и топлоенергия в съотношение според местните нужди е най-доброто в случая решение с цел поевтиняване на единица преработена субстанция 잔나비 노래모음 다운로드. 55% от енергията на биогазът се трансформира в топлинна енергия и 45% – в електрическа 인터넷 옵션 다운로드.

Технически показатели:

Застроена площ на инсталацията за анаеробна мезофилна ферментация :  716,74 кв.м

Застроена площ на инсталацията за анаеробна твърдофазна ферментация:    1043,28 кв.м

Сградата е проектирана с предварително напрегната стоманобетонова конструкция 아두이노 펌웨어. Ограждащите стени са предвидени да бъдат изпълнени от сандвич панели. Покривите на сградата за компостиране са плоски 인터넷 아이콘 다운로드.

арх. Богдан Беков

Разгледайте и други наши проекти на промишлени сгради тук 갤럭시 탭 파일.

Submit a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *