fbpx
Navigation Menu+

European Polytechnical University in Pernik

Posted on Apr 7, 2014 by in Uncategorized | 0 comments

Проекта третира преустройство и смяна на предназначението на съществуваща сграда във висше учебно заведение – етапно строителство в гр.Перник. Визуализации на проект на ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТв  гр 다운로드. ПЕРНИК

Сградата съдържа 7 етажа, партер и сутерен. Входът е от изток. Вертикалната комуникация се осъществява с 2 двураменни стълби, водеща от сутерена до 7-мия етаж 넷스케이프 6.0. Във сутерена (кота -2,90) на сградата са проектирани: Ст. клетка, Фоайе, Персонал, Склад, ,Коридор,Фоайе,Ст. клетка,Чис.,Стр. и физ. изследвания,Лаб. по динам. изпитвания,Лаб. по механични изпитвания,Помощно помещение,WC жени,преддверие,WC жени,C мъже,WC мъже,Помощно помещение, ВИК,Архив,ЕЛ,ГРТ,Сървърно, Коридор,Фоайе, Бистро,Кухня,Лаб netflix 동영상. по стр. инженерство,Лаб. по изпитв. на пробни тела,аб. по стр. инженерство, Лаб. по земна механика,Лаб. по стр. техника,2 лаб. по стр. техника, 2 лаб. по стр. инженерство (хим), WC мъже,WC жени,Лаб 슬리핑독스 다운로드. по физически св-ва. На партера (кота +0.00) на сградата са проектирани: Винтфанг, Фоайе,Ст. клетка,изложбен салон,изложбен салон,Фоайе,Ст. клетка,Чис.,Банков офис,4 кабинета за трансфер на технологии, Общоуниверситетско деловодство, АТЦ, КАСА, планиране и счетоводство,WC мъже,WC жени,Фоайе,Библиотеката книжарница, WC жени, WC мъже, Кафе, Помощно помещение, Помощно пространство на сцена. На първия етаж (кота +3.25) на сградата са проектирани:Ст 다운로드. клетка,Фоайе,Коридор,Фоайе,Ст. клетка,Чис.,2 Лаборатории,Помощно помещение,2 Кабинета преподаватели,2 Канцеларии,Администрация,2 Конферентни зала,Канцелария студенти,Студентски съвет,Помощно помещение,WC мъже,WC жени,Фоайе,Аула,WC мъже,WC жени. На втория етаж (кота +6.55) на сградата са проектирани: Ст.клетка,Фоайе,Коридор,Фоайе,Ст.клетка,Чис.,Декан,Декан,Кухня,Техн.Секретар,Президент,WC жени,Ректор,WC мъже,Зам. Ректор,началник финансов офис,Канцелария студенти, Техн. Секретар,Зам. Ректор,Помощно помещение. На третия етаж (кота +9.45) на сградата са проектирани:  Ст 윈도우 7 64비트 다운로드. клетка,Фоайе,Кабинет,Коридор,Фоайе,Ст. клетка,Чис.,3 Кабинета,Лаборатория,Лаб. по компют. с-ми и мрежи,Учебна зала,Лаб. по компют. с-ми и мрежи,2 Лаб. по информатика,Лаб. по телекомуникация,Сървърно,WC жени,WC мъже. На четвъртия етаж (кота +12.35) на сградата са проектирани: Ст 다운로드. клетка,Фоайе,Коридор,Фоайе,Чис.,Ст. клетка,4 Кабинета,Лаборатория,Лаб. зелена енергетикаУчебна зала,2 лаб. зелена енергетика,Водор.лаб. биомаси и биогорива,Химична лаборатория,Кабинет,WC мъже,WC жени. На петия етаж (кота +15.25) на сградата са проектирани: Ст 자이닉스 팔레트 다운로드. клетка,Фоайе,Коридор,Фоайе,Ст. клетка,Чис.,6 Кабинета,Лаборатория,3 Учебни зали,3 Психо-физична лаб.,Помощно помещение,WC мъже,WC жени. На шестия етаж (кота +18.15) на сградата са проектирани: Ст. клетка,Фоайе,Коридор,Фоайе,Ст. клетка,Чис.,3 Компютърни зали,Конферентна зала,Стативи за рисуване,Макетна зала,Зала за упр.,Зала за лекции и семинари,Зала за упр.,Помощно помещение,WC мъже,WC жени. На седмия етаж (кота +21.05) на сградата са проектирани: Ст 다운로드. клетка,Фоайе,Фоайе,Ст. клетка,Чис.,Конферентна зала,Стативи за рисуване,Макетна зала,2 Зали за арх. и стр.,Кабинет,WC мъже,WC жени Разгледайте и други наши проекти на обществени сгради тук 다운로드. ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТУниверситет в ПерникЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *